Ngorongoro - Pensionhotel

 

Ngorongoro je rozľahlé územie rozprestierajúce sa medzi stenami obrovskej kaldery, prastarého vyhasnutého vulkánu v severnej Tanzánii. Presná poloha tohto tzv "ôsmeho divu sveta" je 180 km od západne od mesta Arusha. Dno kaldery leží vo výške 1 800m. V kaldere o rozlohe 260 km ² sa nachádza najväčšia koncentrácia voľne žijúcich afrických zvierat. Žije tu približne 30 000 jedincov. Celá chránená oblasť má rozlohu 8 288 km ².
Územie bolo zapísané v roku 1979 do Svetového prírodného dedičstva UNESCO. V roku 2010 došlo k rozšíreniu zápisu vo svetovom dedičstva UNESCO a Ngorongoro je od tohto roku nielen prírodné, ale zároveň aj kultúrne dedičstvo.
 
facebook g+ twitter